testovacia verzia
    
 
Európ.tech.osvedčenie pre SAKRET Klasik a SAKRET Minerál
   Naša spoločnosť má Európske technické osvedčenie na zatepľovacie systémy SAKRET Klasik a SAKRET Mineral.
Tieto systémy sú schválené pre použitie na celom trhu EU. (smernica Rady Európy č. 89/106/EHS)   
 
AKCIE
      
 
SERVIS
      
 
CENNÍK 2007
      
CENNÍK 2007

  -CENNÍK APRÍL 2007 (pdf formát)-
 
CENNÍK 2007
      
  -CENNÍK APRÍL 2007 (xls formát)-
 
VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY

  -katalog_2005_vseobecne_dodacie_podmienky.pdf-
 
Tlačené materiály
      
 
Technické listy

  -sakret_tl_25012006.pdf-
 
Piate výročie spoločnosti SAKRET (horský hotel REMATA)